Catalunya Film Festivals és una marca de qualitat

About CFF

 

La Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya es va crear l’any 2005 amb l’objectiu principal de cohesionar els festivals de cinema catalans i dotar-los d’eines de comunicació, finançament i organització. Després de gairebé deu anys de funcionament, la Coordinadora veu necessari rellançar la seva imatge, fent-la més fàcilment identificable tant per als espectadors com per al sector audiovisual.

Catalunya Film Festivals és una marca creada per la Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya, que agrupa tots els festivals i mostres de que en són membres.

CFF és una marca de qualitat, tant gràfica com comunicacional. Representa el model de festival que volem, amb una programació rigorosa, una organització professional i una vocació de difusió nacional i internacional.

Catalunya Film Festivals agrupa els festivals i mostres membres sota un denominador territorial comú, i en defineix l’activitat, facilitant la identificació per part del públic, de les institucions i dels mitjans de comunicació.

Els festivals membres es regeixen per un Codi Deontològic de bones pràctiques i de professionalitat tant envers els creadors com el públic.

Objectius

1. Comunicació Visual

CFF es converteix en la marca de referència dels festivals a Catalunya, de manera fàcilment identificable per tots els agents i entitats que s’hi relacionen.

2. Festivals membres

CFF dóna un segell de qualitat als festivals que en formen part.

3. Industria cinematográfica i audiovisual

CFF es posiciona com un dels actors principals del sector, participant en els diferents fòrums de discussió sobre l’audiovisual al nostre país i buscant aliances amb institucions i empreses.

4. Creixement de la indústria

CFF és una plataforma essencial per contribuir al creixement de la industria audiovisual de Catalunya, apostant per festivals capaços d’integrar en profunditat aquesta vessant professional a les seves activitats, amb la organització de mercats i altres trobades amb aquest objectiu.

5. Creació de nous públics

CFF és una plataforma essencial per contribuir al creixement de la industria audiovisual de Catalunya, apostant per festivals capaços d’integrar en profunditat aquesta vessant professional a les seves activitats, amb la organització de mercats i altres trobades amb aquest objectiu.

6. Presència a d’ altres festivals i mercats

CFF esdevé una eina de comunicació per als festivals, especialment a nivell internacional.