Molt per veure. Molt per viure.

About CFF

Singularitat i creixement

El Catalunya Film Festivals és una associació de festivals i mostres de cinema catalans que defensa i gestiona el gran valor cultural que aquests suposen tant pel sector audiovisual com per la societat en general. És l’única de Catalunya, la més antiga i dinàmica d’Espanya i un referent internacional.

Constituïda l’any 2005, l’associació compta amb una cinquantena de socis que arriben a més de 500.000 espectadors anuals i treballa per oferir-los diversos serveis i eines de comunicació, organització i finançament que contribueixin al seu creixement: organització de jornades professionals de formació, assessorament contable i fiscal, representació institucional, creació de projectes comuns, etc.

Qualitat i excel·lència

El Catalunya Film Festivals otorga un segell de qualitat als seus socis, una marca fàcilment identificable per tots els agents del sector que està avalada per 15 anys d’experiència al servei del sector i per una xarxa de professionals col·laboradors experts. A més a més, els socis del Catalunya Film Festivals es regeixen per un Codi Deontològic de bones pràctiques que defineix el tipus de festival i mostres que volem: programació rigorosa, plural i de qualitat; vocació de difusió nacional i internacional; organització professional i compromesa envers els creadors i els espectadors.

15 anys d’experiència
50 festivals i mostres: diversitat temàtica
12 mesos: diversitat estacional
+100 ciutats: diversitat de territori
3 – 99 anys: diversitat de públics
+500.000 espectadors

Objectius

1. Prestigi

Ser la marca de referència dels festivals i mostres de cinema de Catalunya.

2. Reconeixement

Proporcionar als festivals i mostres que es regeixin pel nostre Codi Deontològic un segell de qualitat identificable i reconegut per tots els agents del sector.

3. Rellevància

Posicionar-nos com un dels agents principals del sector participant activament en els diferents espais de discussió sobre l’audiovisual del país (taules sectorials, mercats, etc.) i establint sinèrgies amb la resta d’agents (universitats, institucions, etc.).

4. Evolució

Contribuir al creixement de la indústria audiovisual catalana organitzant activitats de formació i apostant per festivals i mostres amb vocació de créixer nacional i internacionalment.

5. Creixement

Contribuir a la creació de nous públics i a l’alfabetització audiovisual dels espectadors, especialment dels més joves, vehiculant projectes que incideixin directa i substancialment en la matèria.

6. Difusió

Posicionar-nos com un mitjà de comunicació d’utilitat per a tots els agents del sector informant sobre l’activitat dels festivals i mostres de cinema catalans i sobre l’actualitat de la indústria a través dels nostres canals de difusió (xarxes socials, newsletters, blog, etc.).