Catalunya Film Festivals radiografia la situació dels festivals de cinema davant la Covid-19

Nota de premsa / Dimecres 27 de maig de 2020

L’entitat diagnostica el gran impacte dels festivals de cinema en el teixit cultural, social i econòmic del país i busca el diàleg per trobar les solucions adients per evitar un daltabaix cultural.

Davant la crisi sense precedents provocada per la Covid-19, Catalunya Film Festivals pren la paraula per fer una radiografia del present i el futur dels festivals de cinema de Catalunya i evidencia les necessitats i ajudes urgents que les administracions han d’entendre i implementar envers aquests agents culturals que són una peça clau i indiscutible del sector cinematogràfic del nostre país.

Catalunya Film Festivals va néixer fa quinze anys, és una de les organitzacions més activa, antiga i amb més festivals associats de l’Estat Espanyol i actualment dona veu a 48 festivals i mostres cinematogràfiques de tota Catalunya.

Els festivals de la Catalunya Film Festivals mobilitzen anualment unes 1.000 pel·lícules, impulsant la creació, la producció i la difusió d’un cinema divers, plural i creatiu que genera nous públics i nous projectes audiovisuals. Arriben a 580.000 espectadors, fet que evidencia una forta empremta social i també econòmica, i suposen un volum de llocs de treball i d’inversió als territoris que forma part intrínseca de la indústria cultural.

D’altra banda, la diversitat dels festivals suposa una oferta inigualable de programació diversa i plural durant tot l’any i per a tots els públics, que democratitza i apropa a la ciutadania tot el cinema que no té cabuda en el circuit comercial. S’estén pel territori, genera sinergies amb el sector cultural i educatiu i suposa també un eix de trobada per als professionals del sector.

De la seva radiografia de la situació actual se’n revela que:

 • Només dos festivals s’han pogut celebrar el 2020 en el seu format original (Animac i Americana Film Fest)
 • Dos festivals ja s’han cancel·lat (NonStop Barcelona Animació, Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya)
 • Quatre festivals s’han reconvertit a online (Mecal, D’A Film Festival Barcelona, DocsBarcelona, Mostra Internacional de Films de Dones)
 • Catorze festivals s’han postposat (deu sense fixar nova data)
 • Els vint-i-set festivals restants segueixen a l’expectativa tant de l’evolució de les fases de desescalada, com de les mesures sanitàries que s’imposin als esdeveniments en un futur i de les ajudes que s’adrecin als festivals des de les administracions per poder enfrontar cancel·lacions, ajornaments, adaptació a les mesures sanitàries o virtualització.

Les pèrdues econòmiques i de llocs de treball ara només es poden quantificar per als esdeveniments ja cancel·lats, ajornats o virtualitzats, tot i que en el cas dels llocs de treball es pot estimar que podrien arribar a una pèrdua d’un mínim aproximat del 25%, i sofriran un creixement exponencial a mesura que passi el temps si les administracions no creen mesures específiques considerant les seves necessitats particulars.

Per tot això, Catalunya Film Festivals està treballant conjuntament amb les administracions per tal de garantir, davant de les circumstàncies excepcionals derivades de la Covid-19:

 • Claredat respecte a les mesures envers el sector.
 • Agilitat en la presa de mesures per apaivagar l’impacte i evitar que empitjorin les pèrdues.
 • Protocols sanitaris clars i homogenis pels festivals, cinemes comercials, sales públiques i privades, teatres, centres cívics, auditoris i la diversitat d’espais que acullen festivals i mostres.
 • Mesures específiques per a la subsistència de tots els festivals d’acord amb els protocols i mesures sanitàries, tenint en compte l’activitat que porten a terme durant tot l’any les entitats implicades, els ingresos i despeses que es generen i les afectacions que tindran i el volum d’espectadors als quals arriben.
 • Ajuda econòmica i financera a través de mesures extraordinàries o subvencions per protegir tots els festivals i poder fer front a les circumstàncies ocasionades per la pandèmia, com a part molt important del teixit cultural del país.
 • Interlocució directa amb les organitzacions de festivals com la Catalunya Film Festivals a les taules de negociacions, per tal de treballar conjuntament i generar mesures ajustades a les seves necessitats.
En les reunions mantingudes a finals de la setmana passada amb els representants de l’ICEC i l’ICAA, ambdues administracions han obert la porta a incorporar mesures de suport adequades a les diferents casuístiques en què es trobin els festivals, ja sigui per fer un canvi de format o, fins i tot, per la cancel·lació dels esdeveniments quan aquesta sigui l’opció que calgui dur a terme. En aquest sentit, la Catalunya Film Festivals demana que la resta d’administracions estudiïn mesures similars, tot descartant com a solució l’ajornament a la segona meitat de l’any.


Contacte de premsa

Sesi Bergeret | sesi@lacosta.cat
656 597 438
www.lacosta.cat