Crida a favor del cinema sostenible

“Cinema sostenible”: una perspectiva innovadora

El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), l’associació Catalunya Films Festivals (CFF), l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra i Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) han acordat engegar la iniciativa “Cinema sostenible” per a promoure els rodatges audiovisuals sostenibles (coneguts amb l’expressió anglesa green shooting), i de forma general introduir els criteris de sostenibilitat en tot l’àmbit de la producció audiovisual, la formació i els certàmens de cinema i televisió que es realitzen a Catalunya.

En aquesta mirada de #cinemasostenible, l’estratègia de rodatges sostenibles aporta una perspectiva innovadora, que ja és realitat als Estats Units, França o el Regne Unit, entre altres països, i que també ha arribat a algunes produccions d’Espanya, i persegueix introduir actuacions al màxim de respectuoses amb el medi ambient i la sostenibilitat en l’ús dels recursos materials per a dur a terme els projectes audiovisuals.

Aquestes actuacions en cap cas suposen un sobrecost sinó tot al contrari, i han de permetre reduir la petjada de carboni (la totalitat de gasos amb efecte hivernacle emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte), poden incloure actuacions tan fàcils d’implementar com usar paper reciclat o eliminar les ampolles de plàstic, l’aprofitament d’elements dels decorats i usar il·luminació led durant els rodatges, però pot arribar fins a afectar les formes de treballar durant els rodatges i la seva planificació.

 

Més que una responsabilitat social

Per a facilitar la comprensió i l’adopció dels rodatges sostenibles s’estan usant ja llistes d’elements que hi contribueixen. A partir d’aquestes llistes es pot avaluar el nivell de compliment i es fa possible atorgar certificacions o segells de qualitat mediambiental.

Més enllà del valor de responsabilitat social que aporta a les empreses poder disposar d’aquesta acreditació, en un futur podria ser un requisit a tenir en compte en l’atorgament dels ajuts al cinema i l’audiovisual per part de les administracions públiques.

En la darrera edició del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), celebrada el 2018, va tenir lloc una jornada sobre la producció sostenible en el món del cinema, que va generar un debat molt interessant sobre tots aquests aspectes i va permetre recollir la sensibilitat de diferents institucions, com la Catalunya Film Commission i l’Institut Català de les Empreses Culturals (Generalitat de Catalunya). També en l’edició de 2018 del festival de cinema de Sitges es va incloure un debat sobre el tema, promogut per les mateixes institucions.

A partir de la constatació de la necessitat d’introduir aquest tema en l’agenda dels debats del sector audiovisual, les entitats esmentades a l’inici (productors, festivals i equips universitaris de recerca) han decidit impulsar el pas següent en la promoció dels rodatges sostenibles, primer pas a favor del “cinema sostenible”. Per això han començat a elaborar un document base d’“Iniciatives i propostes per a la producció audiovisual sostenible (green shooting)”, al qual podran anar sumant les seves aportacions les institucions, empreses i professionals que ho desitgin.

 

Una iniciativa transversal

L’objectiu del projecte és donar a conèixer, promocionar i enriquir el ventall més ampli possible d’actuacions que es poden fer des dels diversos àmbits vinculats a  l’audiovisual: els professionals individualment en les diverses funcions que exerceixen en els rodatges i les empreses productores, però també en els plans des formació de les universitats i escoles de cinema i audiovisual, els festivals i certàmens, les Film Commission en la seva tasca de facilitar els rodatges, i també per part de l’administració pública en la seva funció de foment del sector i de les produccions.

 

Les entitats que impulsen #cinemasostenible

El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA) es ve celebrant a Barcelona des de fa 26 anys. La propera edició tindrà lloc al mes de novembre, i realitza altres activitats al llarg de l’any (http://www.ficma.com/es/barcelona)

Catalunya Films Festivals és l’entitat que agrupa, cohesiona i representa els interessos del sector dels festivals de cinema de Catalunya. Sota el denominador territorial comú,  en defineix l’activitat i facilita la identificació del públic, de les institucions i dels mitjans de comunicació.. S’estableix com a marca de qualitat i representatitvitat., CFF aglutina el model de festivals i mostres, amb una programació rigorosa, una organització professional i una vocació de difusió nacional i internacional amb un clar compromís envers els creadors i els espectadors.  (https://catalunyafilmfestivals.com/)

L’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un equip de recerca de la Universitat Pompeu Fabra creat l’any 2006 per a fer el seguiment i l’anàlisi dels esdeveniments i tendències del sector, a Catalunya i en l’entorn global. (https://www.upf.edu/web/opa)

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) representa productores independents de cinema i audiovisual; i recull la trajectòria històrica dels pioners que varen fundar l’ACPCA (Associació Catalana de Productors Cinematogràfics i Audiovisuals) l’any  1978 (http://www.pac.cat/)

 

Més informació

Entrevista Emilie 0’brien http://www.pac.cat/entrevista-emillie-obrien/
Rodatges sostenibles http://www.pac.cat/rodatges-sostenibles-sitges/
El green shooting al món audiovisual http://www.pac.cat/cronica-green-shooting-ficma/