FRONT

Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau

La Mostra de Cinema FRONT programa pel·lícules de qualitat en diverses poblacions de les Terres de l’Ebre i pren com a eix vertebrador films vinculats als conflictes, la pau i la memòria històrica i democràtica. Tot plegat, amb la voluntat de contribuir a la reflexió.
Les projeccions van acompanyades de presentacions i de taules amb experts, per obrir el debat a partir del relat que plantegen les pel·lícules. El projecte pren especial sentit si tenim en compte que se celebra en un territori que va viure de manera virulenta la Guerra Civil i en el qual el pes del conflicte encara és molt present.

www.mostrafront.com