MINIPUT

Mostra de Televisió de Qualitat de Barcelona

Una jornada de projeccions i de reflexió a l’entorn dels nous formats televisius.

El MINIPUT s’organitza seguint el model de l’INPUT, una conferència internacional sobre televisions públiques. Actualment és l’única mostra estatal sobre televisió pública de qualitat del món. Els programes que conformen les sessions tenen un tret comú: indueixen a la reflexió, tenen un plantejament innovador o experimental, i proposen un nou format televisiu que, sovint, ha generat polèmica en el seu país.

La mostra està organitzada conjuntament per la UPF, TVC, la UAB, TVE, la URL, el Tecnocampus de Mataró, Betevé i el CCCB, i compta amb la col·laboració de la UdL, la UdG i la URV. A través de projeccions i debats, les sessions donen llum a opinions i punts de vista que permeten estudiar l’evolució de les tendències de la televisió pública internacional.

www.miniput.cat