Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya

Un espai de difusió i promoció del cinema àrab a Catalunya. 

La Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya és un projecte cultural independent creat el 2007 amb un objectiu ben clar: generar una incidència social.

La programació, que incideix en la diversitat cultural des del cinema, està formada per llargmetratges dirigits o produïts per realitzadors de països àrabs, es complementa amb diverses activitats paral·leles i té com a protagonista, cada edició, un país convidat.

https://www.mostracinearab.com