Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya

Una invitació a la diversitat i al diàleg entre religions a través del cinema.

La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb presència a les quatre capitals de província catalanes, presenta una selecció de la millor producció cinematogràfica espiritual i religiosa actual.

Amb l’objectiu d’afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social, dins la programació hi tenen cabuda tots els films que mostrin la sensibilitat d’alguna de les diferents confessions religioses, així com aquells que tinguin com a eix central el diàleg entre la religió i la societat actual.

Per tal de contribuir a una millor comprensió de les pel·lícules i convidar a reflexionar l’espectador, la major part de les sessions s’acompanyen d’una presentació a càrrec d’especialistes del món del cinema i la diversitat religiosa.

http://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/inici