Animac

Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya

L’Animac és la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya. Creada el 1996, els seus 20 anys de trajectòria l’han convertit en un dels esdeveniments audiovisuals de referència a Espanya i a escala internacional.

Un dels trets distintius de l’Animac és que és una mostra no competitiva: està dirigida als artistes que utilitzen l’animació com a instrument d’expressió artística i cerca la superació dels límits de la narrativa tradicional.

Així, busca, edició rere edició, creadors visionaris i independents que s’arrisquin i s’atreveixin a portar a l’extrem el seu potencial expressiu.

http://www.animac.cat/