MINIPUT

Mostra de Televisió de Qualitat de Barcelona

El MINIPUT (que s’organitza seguint el model de l’INPUT, una conferència internacional sobre televisions públiques) és l’única mostra estatal sobre televisió pública de qualitat del món. A través de projeccions i debats, les sessions donen llum a opinions i punts de vista que permeten estudiar l’evolució de les tendències de la televisió pública internacional.

Els programes que conformen les sessions tenen un tret comú: indueixen a la reflexió, tenen un plantejament innovador o experimental i proposen un nou format televisiu que, sovint, ha generat polèmica en el seu país.

La mostra està organitzada conjuntament per la UPF, TVC, la UAB, TVE, la URL, el Tecnocampus de Mataró, Betevé i el CCCB, i compta amb la col·laboració de la UdL, la UdG i la URV.

www.miniput.cat