[TANCADA] OFERTA DE FEINA: Coordinació de projecte Acció>Cinema

Acte del projecte Acció Cinema:

Acció>Cinema és una iniciativa impulsada per Catalunya Film Festivals, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament de Cultura, i en coordinació amb LaFede.cat, que promou l’audiovisual com a eina de construcció d’una ciutadania formada, crítica i mobilitzada per un món més just. Un canal per explicar les situacions de vulneració arreu i les lluites a favor dels drets humans, vinculant fenòmens del sud global amb realitats més properes. Connectem el món de la cooperació i el del cinema, el públic i la realitat, l’anàlisi crítica i l’acció. Perquè en un món global, les solucions són globals.

Catalunya Film Festivals cerca una persona coordinadora per gestionar aquest projecte: assistir els festivals i mostres de cinema col·laboradors en l’execució de les seves activitats en col·laboració amb entitats ONGD, produïr les activitats pròpies i pilotar els processos de control econòmic, justificació i tancament, entre d’altres tasques.

El perfil ideal és una persona amb experiència en el desenvolupament i/o gestió de projectes en els àmbits culturals o en el marc de la cooperació que hagi comportat gestió de cronogrames, seguiment de pressupostos i justificacions. Es requereix un alt grau d’autonomia, flexibilitat, proactivitat i sentit de la responsabilitat. Cal un compromís ferm amb els valors de la diversitat, la inclusió i els drets humans. Domini complet del català i castellà, escrit i oral, i habilitats comunicatives són imprescindibles.

PERÍODE DE SOL·LICITUDS TANCAT

 

Característiques de l’oferta

POSICIÓ: Coordinació de projecte Acció>Cinema

FUNCIONS I TASQUES

 • Organització general i gestió administrativa del projecte, seguiment d’activitats, informació, calendari i pressupost (s’informa a Coordinació de l’entitat)
 • Acompanyament dels festivals de cinema col·laboradors en l’execució de les seves activitats i el seu tancament
 • Comunicació regular amb administració finançadora i participació a les comissions de seguiment
 • Facilitació de contactes amb entitats col·laboradores per a les activitats organitzades pels festivals i pròpies
 • Planificació, producció i regidoria de les activitats pròpies
 • Difusió general del projecte (interna i externa; continguts, web, butlletí) i reforç de difusió de les activitats organitzades pels festivals col·laboradors
 • Recollida i sistematització d’indicadors, fonts de verificació, continguts generats i coneixements, en activitats dels festivals col·laboradors i pròpies
 • Col·laboració amb l’equip avaluador extern en la informació i contactes que sol·licitin
 • Preparació de la justificació econòmica de tot el projecte, acompanyant els festivals col·laboradors en la seva justificació
 • Redacció de memòries d’activitats, comunicació, acreditació d’ús de logotip i altres, si es requereix
 • En la fase de renovació del projecte, acompanyament dels festivals col·laboradors en la definició de noves activitats
 • En la fase de renovació del projecte, definició de les activitats pròpies
 • Altres tasques necessàries en la gestió del projecte

FORMACIÓ REGLADA: Titulació universitària de grau mitjà o equivalent, personal tècnic especialista de grau superior o qualificació acreditada equivalent. Es valorarà estudis en algun dels camps següents: cultura, comunicació, humanitats, indústries culturals, antropologia, sociologia, ciències polítiques, economia, educació social. Es valorarà estudis superiors (màster o postgrau) en gestió cultural o cooperació al desonvolupament

EXPERIÈNCIA

ES REQUEREIX:

 • Experiència provada en desenvolupament i/o gestió de projectes culturals o en el marc de la cooperació (amb un alt grau d’autonomia)
 • Experiència provada en la gestió de cronogrames, seguiment de pressupostos i justificacions
 • Actitud flexible, proactiva, responsable i de treball autònom
 • Compromís amb els valors de la diversitat, la inclusió i els drets humans
 • Domini complet del català i castellà, escrit i oral, i habilitat comunicativa

ES VALORA:

 • Experiència en el sector dels festivals i mostres de cinema a Catalunya
 • Experiència en el sector de la cooperació al desenvolupament internacional
 • Experiència en la producció d’activitats
 • Coneixement del panorama cultural, en especial cinematogràfic, català i estatal

INFORMÀTICA

ES REQUEREIX:

 • Coneixement avançat d’eines ofimàtiques (Microsoft Office, Google Workspace, WordPress)

ES VALORA:

 • Coneixements d’eines de comunicació (xarxes socials, butlletins)
 • Coneixements d’eines de disseny (Adobe Creative Suite)

COMPETÈNCIES PERSONALS: Actitud flexible, proactiva, responsable i de treball autònom; compromís amb els valors de la diversitat, la inclusió i els drets humans

TIPUS DE CONTRACTE: Indefinit

DURADA PREVISTA: Fins al 31/12/2024, amb possibilitat de pròrroga anual segons desenvolupament del projecte

PERÍODE D’ENTREVISTES: Entre el 6 i el 12 de març

DATA D’INCORPORACIÓ: Setmana del 18/03/2024

LLOC DE TREBALL: Presencial, oficina a Barcelona (08009)

JORNADA: Completa (40 h), horari aproximat de 9.00 h a 17.30 h (mitja hora de pausa per dinar inclosa)

RETRIBUCIÓ: 23.376,76 € (sou brut anual)