Subtitulació al català

de les pel·lícules dels festivals i mostres de cinema socis de CFF

En el sector audiovisual hi ha un clar dèficit lingüístic; l’ús del català és molt escàs a les sales de cinema, tant pel nombre de còpies en llengua catalana amb què s’estrena una pel·lícula com per les condicions sota les que ho fa. No obstant, aquest és un sector estratègic des del punt de vista cultural, econòmic i social, i és que les pel·lícules tenen un paper rellevant en la formació de les identitats -i de la diversitat- que caracteritzen les diferents tradicions i històries.

Fa més de 10 anys vam firmar un conveni amb la Direcció General de Política Lingüística per vehicular la subvenció de la subtitulació de pel·lícules al català entre els nostres socis. D’aquesta manera, propiciem que els festivals i mostres fomentin l’hàbit de consum cinematogràfic en català i potenciem i promovem l’ús de la llengua catalana arreu del territori.

Gràcies a aquest projecte, l’any passat es van subtitular més de 600 pel·lícules que van arribar a més de 85 localitats catalanes.