Jornades professionals CFF

Debat, formació i tallers

Des de 2009, organitzem diverses jornades professionals amb l’objectiu de crear i estretar sinèrgies entre els diferents agents del sector cultural i audiovisual i de professionalitzar els festivals i mostres de cinema.

A les jornades, que s’organitzen durant tot l’any en el marc d’alguns dels festivals socis, es propicien espais de networking i s’ofereixen eines de comunicació, finançament, organització i reflexió per fer viables i sostenibles els festivals de cinema. També per divulgar les millors pràctiques del sector i perquè els festivals i mostres -i la resta d’agents de la indústria- aprenguin a difondre la seva programació a territoris on no arriben, creïn nous públics, formin a l’espectador, etc.