Servei d’assessorament gratuït

pels socis del CFF

El Catalunya Film Festivals ofereix assessorament laboral, fiscal, comptable i de gestió interna a tots els seus socis. A més a més, fomenta l’economia circular vehiculant col·laboracions entre els socis i proveïdors que estan plenament alineats amb els valors de l’associació: sostenibilitat, igualtat de gènere i comerç de proximitat.