Aquests són els projectes de Catalunya Film Festivals

Projectes

Formació professional

La formació com a eina clau per al desenvolupament de festivals i mostres de cinema

CFF+

Festivals de cinema oberts i diversos

FFLASH-HUB – Film Festivals Learning and Sharing HUB

El punt de trobada per als professionals dels festivals de cinema de tot el món

Acció>Cinema

L'audiovisual per a un món més just