IV Showcase de Pilots de Ficció

Zoom Festival busca creadors!
Conjuntament amb SERIELIZADOS torna a organitzar el IV Showcase de Pilots de Ficció.
Tens un capítol pilot de ficció? Inscriu-te abans que s’acabi el termini!

???? https://goo.gl/GsdnRL