Vull associar-me!

Com a festival adherit podràs...

 • Fer escoltar la teva veu davant les institucions que regulen el sector cultural. Fes prevaldre la teva opinió en els temes que t’afecten i t’interessen!
 • Transmetre a les institucions i a l’administració pública les teves demandes i/o requeriments a través de CFF.
 • Rebre avisos urgents de convocatòries i ajudes econòmiques relatives al sector.
 • Gaudir de difusió a través de tots els canals de comunicació de Catalunya Film Festivals (xarxes socials, butlletí, web…).
 • Tenir accés a formacions especialitzades (amb copagament).
 • Tenir accés a sessions d’assessorament grupal (amb copagament).

Com a festival associat podràs...

 • Fer escoltar la teva veu davant les institucions que regulen el sector cultural. Fes prevaldre la teva opinió en els temes que t’afecten i t’interessen!
 • Transmetre a les institucions i a l’administració pública les teves demandes i/o requeriments a través de CFF.
 • Rebre avisos urgents de convocatòries i ajudes econòmiques relatives al sector.
 • Gaudir de difusió a través de tots els canals de comunicació de Catalunya Film Festivals (xarxes socials, bulletí, web…).
 • Tenir accés gratuït a formacions especialitzades.
 • Rebre assessorament gratuït jurídic, legal i financer.
 • Tenir veu i vot en el nomenament de la Junta Directiva i la possibilitat d’ésser elegit/da per als òrgans de govern de l’Entitat.
 • Participar en accions i projectes específics de l’entitat avocades a visibilitzar els festivals de cinema catalans i a estendre la seva programació.
 • Gaudir d’acords en condicions avantatjoses amb proveïdors de CFF (fotògrafs, empreses de càtering, lloguer d’espais, etc).
 • Fer ús dels serveis que ofereix CFF.